Category Archives: Gemeentelijke Voorlichting

Unieke samenwerking versterken dijken

LINGEWAAL – Het project ‘Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg’ is door Waterschap Rivierenland definitief gegund aan de combinatie ‘Waalensemble’ (Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel) met Royal HaskoningDHV als adviserende partij. Waterschap Rivierenland heeft gekozen voor een nieuwe samenwerkingsvorm, een alliantie waarin de verkenning, planuitwerking en de realisatie van de dijkversterking samengaan. De primaire waterkeringen in Nederland worden periodiek getoetst aan de wettelijke veiligheidsnormen. Uit de toetsing van 2011 blijkt dat delen van de dijk (primaire waterkering) langs de Waal tussen Gorinchem en Waardenburg niet meer voldoen aan deze normen en moet worden versterkt. De dijkversterking Gorinchem – Waardenburg is als project opgenomen in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) waarin Rijkswaterstaat en alle waterschappen samenwerken. Het betreft 23 kilometer dijk vanaf de Dalemsewal in Gorinchem (provincie Zuid-Holland) tot de kruising met de A2 bij Waardenburg (provincie Gelderland) aan de noordzijde van de Waal. Dijkversterking GoWa bevindt zich op dit moment in de verkenning. De verwachting is dat in het najaar van 2018 een voorkeursalternatief kan worden gekozen. Waterschap Rivierenland neemt dan een definitief vervolgbesluit over de plan- en realisatiefase. De dijkversterking is naar verwachting medio 2023 gereed.

Ri4daagse

LINGEWAAL – Van 17 tot en met 20 augustus vindt voor de 4e keer de Ri4daagse plaats. Het evenement heeft als belangrijkste doel de schoonheid van het Rivierenland te laten beleven door struiners/wandelaars. Dit draagt bij aan meer duurzaam toerisme in het gebied. De Ri4daagse komt op bijzondere, historische plekken, zoals Fort Vuren, kastelen en dijkmagazijnen. Dagelijks worden overtochten gemaakt, zodat het gebied ook vanaf de Waal beleefd wordt. Muzikanten en kunstenaars zorgen voor vertier onderweg.

Inloophuis dementie

LEERDAM – Het Inloophuis Dementie in Leerdam opent op vrijdag 1 september de deuren. Voor alle inwoners van Leerdam is dit dé plek voor informatie en advies over dementie. Mensen met dementie, familie, vrienden, buren, vrijwilligers en medewerkers uit de zorg kunnen iedere woensdag en vrijdag tussen 13 en 16 uur binnenlopen. Het Inloophuis Dementie is een initiatief van de gemeente Leerdam in samenwerking met Rivas Zorggroep, Samen Doen, Present, Huis ter Leede en Alzheimer Nederland.

Het Inloophuis Dementie is ook een mooie plek om mensen met vergelijkbare vragen te ontmoeten en om ervaringen uit te wisselen. ‘Bezoekers kunnen ook besluiten zelf een activiteit op te zetten. Dit kunnen we eventueel met elkaar organiseren. Het belangrijkste is dat het Inloophuis Dementie een plek is waar iedereen zich een beetje thuis kan voelen. Speciaal voor de eerste dag is vrijdag 1 sep- tember An Verhoeff, verpleegkundige van het Geriatrisch Onderzoek en Adviescentrum van Rivas, aanwezig.

Woninginbraken

LINGEWAAL – In de maand juli is helaas één woninginbraak geweest. Het gaat om de volgende locatie: een woninginbraak aan de Lijsterbeslaan te Vuren (dagdeel in de avond). Dankzij een alerte getuige kon de politie de verdachte van deze inbraak op heterdaad betrappen. De getuige zag dat een achterdeur aan de Lijsterbeslaan in Vuren werd opengebroken en belde direct de politie. De politie was snel ter plaatse. Bij aankomst troffen de agenten de inbreker in de keuken aan. De verdachte is aangehouden.

SamenDoen zoekt vrijwilligers

LEERDAM – Op 8, 9 en 10 september zijn er weer de Glasdagen in Leerdam. Om dit prachtige evenement te doen laten slagen zijn er nog tal van vrijwilligers nodig. Als vrijwilliger kunt u aan de slag als: gastvrouw, chauffeur, verkeersregelaar, handige vrijwilliger of EHBO-vrijwilliger. Spreken deze taken u niet zo aan, maar wilt u toch uw bijdrage leveren aan dit evenement? Reageert u dan en we gaan met u erover in gesprek. Voor verdere info kunt u terecht bij Lia de Vries ldevries@samendoen.expert of 0345- 637363.

Samenwerking

LEERDAM – Gemeente Leerdam en Ballast Nedam zijn een samenwerking met Avres aangegaan voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de stad. Inmiddels zijn er hierdoor vier personen die ver van de arbeidsmarkt af stonden en veertien personen met een SW-indicatie, binnen het onderhoudsproject aan het werk. De medewerkers voeren een breed pakket aan onderhoudswerkzaamheden uit om de verschillende wijken in de stad een aantrekkelijke uitstraling te geven. 

Infoavond De Schakel

ZEDERIK – Bent u gebruiker van dorpshuis De Schakel? Inwoner van Leerbroek? En bent u benieuwd naar de laatste stand van zaken van het combinatieplan dorpshuis/sportzaal De Schakel en kerkelijk centrum Hersteld Hervormde Gemeente? Kom dan naar de informatieavond op 28 augustus om 19.30 uur in dorpshuis De Schakel. De afgelopen periode heeft de voorbereidingscommissie, samen met architecten en de gemeente, gewerkt aan het combinatieplan. Dit heeft geleid tot een ontwerp dat bestaat uit drie onderdelen: gebouw, inrichting interieur en inrichting openbare ruimte. Graag presenteert de voorbereidingscommissie dit ontwerp op 28 augustus 2017 aan u. In januari 2015 heeft de raad besloten om dorpshuis De Schakel op afstand van de gemeente te zetten. Voorwaarde is dat er een dorpshuisfunctie in Leerbroek blijft, waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en waar ruimte is voor verenigingsactiviteiten.

Buurtbus zoekt vrijwilligers

ZEDERIK – De Buurtbus in Zederik zoekt enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om als chauffeur te werken en er voor te zorgen dat onze inwoners kunnen rekenen op vervoer. U kunt al meedoen als u: 2 uur in de week beschikbaar bent en beschikt over een rijbewijs B (personenauto). De indeling van de rijtijden wordt altijd in overleg met de chauffeurs gemaakt.

In Zederik en omgeving rijdt de Buurtbus (lijn 703) volgens een vaste dienstregeling door Ameide, Meerkerk, Leerbroek, Leerdam, Schoonrewoerd, Hei- en Boeicop en Lexmond. In de bus kunnen maximaal 8 passagiers mee. De buurtbus wordt gesubsidieerd door de provincie Zuid- Holland. Wilt u zich aanmelden als chauffeur of wilt u meer info over vrijwilligerswerk voor de Buurtbus, neemt u dan contact op met de heer Borgstijn, telefoon (0183) 351329.

Avond voor de jeugdhulp

ZEDERIK – Wat zijn de ervaringen met de jeugdhulp de afgelopen twee jaar in deze regio? En hoe kunnen wij de jeugdhulp in onze regio nog beter maken. Op woensdag 30 augustus gaan ouders, kinderen, raadsleden en wethouders, professionals en ambtenaren hierover met elkaar in gesprek. Tijdens worden de belangrijkste speerpunten voor de beleidsperiode 2018 – 2021 opgehaald. De avond duurt van 17.00 tot 21.00 uur en vindt plaats in schouwburg Kunstmin in Dordrecht. Heeft u of uw kind ervaring met jeugdhulp en wilt u meedenken over het jeugdbeleid? Meld u dan aan voor deze avond. Meer informatie over het programma, de workshops en aanmelden vindt u op de website www.jeugdzhz.nl. U kunt zich tot en met 22 augustus aanmelden via: contact@jeugdzhz.nl.

Onkruidbestrijding

LEERDAM – Sinds maart 2016 is het in Nederland verboden, voor professioneel gebruik, om bestrijdingsmiddelen op verharding toe te passen. Dit betekent dat ook de gemeente Leerdam niet meer met chemische bestrijding werkt om onkruid te verwijderen op bijvoorbeeld een klinker wegverharding of trottoirs. Ballast Nedam zorgt, in samenwerking met Kroeze Hoveniers, dat het onkruid toch verdwijnt. Door het onkruid te verhitten, maar niet te verbranden, sterft het onkruid na enkele dagen af.
U ziet dus geen zwart geblakerd onkruid, maar een licht gekookt geel plantje. De twee quads, die voorzien zijn met branderunits, blijven op enige afstand van auto’s, heggen en andere obstakels. Zo voorkomen we dat de warmte schade veroorzaakt, maar kan er op sommige plekken wel nog onkruid achterblijven.