Category Archives: Gemeentelijke Voorlichting

Herindelingsadvies VHL

ZEDERIK – Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben het (ontwerp)Herindelingsadvies voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden vastgesteld. Dit wordt door Provinciale Staten van Utrecht in april vastgesteld. Vervolgens wordt het vastgestelde Herindelingsadvies naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verzonden. Woensdag 22 maart 2017 was er een persconferentie in het Provinciehuis in Utrecht hierover. Meer informatie op www.vijfheerenlanden.nl

Zet een streep door discriminatie

LINGEWAAL – 21 maart was Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. De gemeente Lingewaal zet een streep door discriminatie. Wilt u discriminatie ook voorkomen of bestrijden, dan kunt u terecht bij anti-discriminatie voorziening Ieder1Gelijk. Ieder1Gelijk richt zich op het voorkomen, signaleren en bestrijden van alle vormen van discriminatie. Het bureau geeft kosteloos informatie en advies over discriminatie. Ook kunt u er melding maken van discriminatie. Ieder1Gelijk is onafhankelijk gaat vertrouwelijk met gegevens om en zet nooit stappen zonder uw toestemming. Wanneer u slachtoffer bent van discriminatie, getuige bent van discriminatie of beschuldigd wordt van discriminatie, kunt u daar melding van maken. Dit kan op verschillende manieren: Via het Wmo-loket van de gemeente Lingewaal. Bel: 0345 – 634000 of mail naar wmoloket@lingewaal.nl. Door contact op te nemen met Ieder1Gelijk via telefoonnummer 024- 3240400.  Of mail naar meldpunt@ieder1gelijk.nl.

Leerdam maakt werk van armoede

LEERDAM – Maandag 20 maart ondertekenden 20 maatschappelijke partners en de gemeente het Armoedepact Leerdam. Zo’n 1 miljoen Nederlanders leven in armoede en naar schatting hebben zo’n 200 Leerdamse huishoudens met armoede te maken. Een situatie waaruit niet iedereen op eigen kracht uit kan komen. Met de ondertekening van een armoedepact slaan de maatschappelijke partners en de gemeente de handen dan ook ineen om armoede te voorkomen. Gezamenlijk willen wij ook de duur van een situatie van armoede zoveel als mogelijk beperken. De bijeenkomst vond plaats bij de Voedselbank, en op het programma stonden naast de ondertekening ook drie presentaties. Jeannette Phielix van Avres vertelde over schulddienstverlening en armoede en Nadja Jungmann, lector ‘Schulden en Incasso’ aan de Hogeschool Utrecht presenteerde de effecten van armoede op ons handelen. Tot slot vertelde Erik Jonker van de Stichting Leergeld over de bestrijding van armoede onder kinderen.

Icoon van Leerdam Glasstad

LEERDAM – Leerdam Glasstad is op zoek naar een icoon. Bekende iconen zijn bijvoorbeeld ‘IAmsterdam’ bij het Rijksmuseum, de ‘Eiffeltoren’ in Parijs en het beeld ‘de ROER mond’. Zo zou ook Leerdam Glasstad een toeristisch icoon kunnen gebruiken. Een object of bouwwerk wat onmiskenbaar aan Leerdam verbonden is. Wat mensen uitnodigt tot het maken van een foto. Met het delen van deze foto maakt de bezoeker met één beeld duidelijk: Ik was in Leerdam Glasstad. Meer info kijk op www.leerdam.nl.

Roekennesten verwijderd

LEERDAM – Roeken zijn tot en met begin mei actief met het bouwen van hun nest. Zolang er nog geen eieren in het nest liggen, mogen de nesten verwijderd worden om overlast zo veel mogelijk te voorkomen. In het kampeerbosje aan het Recht van Ter Leede en op het terrein van de glasfabriek aan de Lingedijk hebben de roeken verblijfsvergunning. Andere locaties waar nesten in aanbouw zijn kunt u (met spoed) melden via info@leerdam.nl of 0345 636 363, zodat daar de nesten verwijderd kunnen worden.

Dierentehuis Leerdam

LEERDAM – In 1946 begon het Dierentehuis Leerdam als een klein asieltje van de Dierenbescherming afdeling Leerdam. Het opvanghuis aan de Lingedijk werd langzaamaan groter, tot het gebouw 45 jaar later te oud en te bouwvallig is, en wordt afgekeurd. Op 1 oktober 1999 opent het asiel aan de Koenderseweg te Leerdam. Eén van de 31 vrijwilligers bij het Dierentehuis Leerdam is Margreet Stam. Toch zijn we nog op zoek naar vrijwilligers.  Mocht u interesse hebben, bel dan met Hella Verweij via 0345 650 016.

Bezoek aan werkgroepen Kedichem

LEERDAM – Dinsdagavond 7 maart bezochten veel inwoners uit Kedichem, enkele wethouders, raadsleden en de burgemeester basisschool De Verrekijker. Men schoof aan bij de werkgroepen ‘Groen in het dorp’, ‘Behoud basisschool’ en ‘Meer activiteiten voor de jeugd’ om zo te horen van de inwoners wat er leeft. De werkgroepen, dorpsraad, gemeenteraad en college ervaarden deze avond als zeer positief.

Laatste vrijmarkt

LEERDAM – Op 6 mei vindt in de binnenstad van Leerdam de 25e en tevens laatste Leerdamse Vrijmarkt plaats. De commissie, bestaande uit een vijftal vrijwilligers, organiseert de vrijmarkt al 25 jaar en vindt het tijd om te stoppen. Zij hopen dat de vrijmarkt, net als vorig jaar, al vroeg vol zit. De voorbereidingen om er een leuk en gezellig programma van te maken, zijn al in volle gang. Deze laatste vrijmarkt moet voor iedereen een feest worden en de commissie hoopt dat als er extra geld vrijkomt, het een muzikale en vooral feestelijke afsluiting wordt voor zowel jong als oud. Bewoners kunnen zonder aanmelding gratis een plek innemen op de vrijmarkt om spulletjes te verkopen. Alleen als u een kraam wilt huren, moet u zich aanmelden. Het huren van een kraam kost, als u zich vóór 15 april inschrijft, € 35,-. Voor verenigingen, non-profit instellingen, de Leerdamse ondernemers/winkeliers en de handelaren van buiten Leerdam gelden andere tarieven. Inschrijfformulier via: bestuur-vrijmarkt@telfort.nl.

Kappen van bomen

LINGEWAAL – In het Lingewaaljournaal van 8 maart stond een artikel over het kappen en rooien van bomen aan de Poldersekade in Vuren. Hierin staat dat de werkzaamheden plaatvinden op 9 maart, dit is door het slechte weer verplaatst naar 15 maart.De gemeente kapt dan vier essen langs de Poldersekade. Daarnaast wordt één esdoorn gerooid omdat deze onveilig is. De bomen zijn gemarkeerd. Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor het verkeer.

Nieuwe gebiedsvisie

LINGEWAAL – Op woensdagavond 5 april vindt er een startbijeenkomst plaats in Dorpshuis De Koel in Vuren. Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over de aanpak. Hoe komt de nieuwe gebiedsvisie tot stand? En op welke manier bent u hierbij betrokken? Het gaat deze avond vooral om uw mening. Wat vindt u belangrijk als het gaat om het centrum van Vuren? De bijeenkomst wordt begeleid door het bureau Bügelhajema Adviseurs. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Komt u ook?