Category Archives: Gemeentelijke Voorlichting

Bloembakken teruggeplaatst

LEERDAM – De bloembakken zijn op veler verzoek teruggeplaatst op het Kerkplein in Kedichem! Met dank aan de inwoners, de werkgroep Groen, de dorpsraad en de gemeente Leerdam. De inwoners van Kedichem hebben tijdens de jaarmarkt in september vorig jaar aangegeven het belangrijk te vinden dat er meer groen in het dorp komt. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben verschillende mensen zich aangemeld. Samen met de gemeentewerf is gekeken naar de mogelijkheden.

Reizigerspanel

LEERDAM – Vervoersbedrijf Juijn, de uitvoerder van het MolenHopper vervoer, zoekt 2-3 reizigers die lid willen worden van het op te richten reizigerspanel. Als deelnemer van het panel ontvangt u per kwartaal een korte vragenlijst over de dienstverlening en uitvoering van het MolenHopper vervoer. Voorwaarde om deel te kunnen nemen, is dat u in het bezit bent van een reizigerspas en dat u minimaal 5 ritten per kwartaal met MolenHopper reist. U kunt uw contactgegevens sturen aan info@molenhopper.nl.

Cameratoezicht centrum

LEERDAM – Het college wil het cameratoezicht in het centrum van Leerdam uitbreiden. Een veilige binnenstad is prettig voor ondernemers en inwoners. Daarom stelt het college aan de raad voor € 72.000,- ter beschikking te stellen voor de aanschaf van de camera’s. Dit voorstel wordt eind juni in de gemeenteraadsvergadering besproken. Het college wil graag samen met de ondernemers in gesprek over veiligheid in het centrum.

Nieuwe vertrouwenspersoon

ZEDERIK – Sinds kort is mevrouw Ine van Doornmalen de nieuwe vertrouwenspersoon voor de Wmo. Zij is benoemd door de 6 gemeenten in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, waaronder Zederik. De vertrouwenspersoon Wmo is onafhankelijk en staat u bij met informatie en advies. Ook kan zij bij conflicten en meningsverschillen bemiddelen tussen u en de gemeente. Het gesprek met de vertrouwenspersoon is strikt vertrouwelijk, u geeft zelf aan welke informatie zij mag doorgeven aan anderen.

U kunt gratis gebruik maken van de vertrouwenspersoon. U kunt bij de vertrouwenspersoon ook terecht met vragen, twijfels of klachten over uw Wmo-aanvraag. Ook als u het niet eens bent met het besluit over uw aanvraag kunt u contact met haar opnemen. De vertrouwenspersoon Wmo kunt u alleen benaderen in verband met Wmo-aanvragen. Ine van Doornmalen Telefoon: (06) 400 411 89 of bij geen gehoor (06) 401 498 21. E-mail: i.vandoornmalen@hetlsr.nl

Nederlandse Veteranendag

LINGEWAAL – De Nederlandse Veteranendag is een eerbetoon aan alle Nederlandse veteranen, waarbij erkenning en waardering voor hen centraal staat. Dit jaar wordt Veteranendag op zaterdag 24 juni gevierd. De gemeente ontvangt jaarlijks van het Veteraneninstituut een lijst met geregistreerde veteranen in Lingewaal. Zij ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de Veteranendag. Mogelijk zijn er ook veteranen die niet zijn geregistreerd bij het veteraneninstituut, maar die wel de Veteranendag willen bijwonen. U kunt dan contact opnemen met het bestuurssecretariaat via 0345 – 63 40 50 of bestuur@lingewaal.nl. Alle gewezen militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk hebben gediend in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, inclusief vredesmissies in internationaal verband, zijn veteranen.

Voucher huishoudelijke hulp

LINGEWAAL – Ook voor de tweede helft van 2017 kunnen inwoners van Lingewaal vouchers voor (extra) huishoudelijke hulp aanvragen. De eigen betaling blijft € 5 per uur. De inwoner kan de voucher, die staat voor één uur huishoudelijke hulp, verzilveren bij een van de aanbieders voor huishoudelijke hulp waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten. Wilt u in aanmerking komen voor de vouchers? Neem dan contact op met het Wmo-loket via 0345 – 63 40 00 of wmoloket@lingewaal.nl.

Glazenwassers actief

LINGEWAAL – In diverse gemeenten in Oost-Nederland, dus mogelijk ook in Lingewaal, zijn glazenwassers actief die ramen lappen zonder toestemming van de bewoners. Zij laten een briefje achter dat zij over enkele dagen de rekening van 30 euro komen innen. Het innen gebeurt soms met een dreigende toon. Mogelijk krijgt u hier mee te maken. Als u geen opdracht gegeven heeft voor het wassen van uw ramen, hoeft u de rekening niet te betalen.  

Bezoek aan de MCD

LEERDAM – Maandag 29 mei bracht het college een bezoek aan de MCD aan het Eiland in Leerdam. De supermarktketen gaat als MCD uit het straatbeeld verdwijnen en krijgt de naam van de eigenaar: Boon’s Markt. Met de transformatie naar Boon’s Markt wil de ondernemer de locatie in Leerdam grondig aanpakken. Een vergunning voor de aanpak van de locatie en het aanzicht van het Eiland is in gang gezet. Om het college kennis te laten maken met de nieuwe formule en de uitstraling en sfeer in de winkels bracht het gezelschap met de heer Boon als gastheer een bezoek aan Boon’s Markt. Een mooie open winkel met een prettige uitstraling. Het college werd enthousiast en wacht het verloop van de vergunningaanvraag af maar wil ook kijken of zaken die nu verbetering behoeven in de omgeving van de MCD opgepakt kunnen worden.

Werkzaamheden Koenderseweg

LEERDAM – Vanaf maandag 12 juni worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de Koenderseweg. De werkzaamheden gaan ongeveer 3 weken duren. De Koenderseweg is in die tijd gesloten vanaf de Tiendweg tot de eerste inrit van de Broekgraaf.

Sloop oud gebouw De Krakeling

LINGEWAAL – Deze week is gestart met de sloop van het oude gebouw De Krakeling aan het Leijenburgplein in Heukelum. Het gebouw is overbodig geworden nadat de activiteiten centraal zijn ondergebracht in MFA De Krakeling. Eerst wordt door een gecertificeerd bedrijf het aanwezige asbest verwijderd volgens de geldende veiligheidsnormen. Daarna vindt de sloop plaats door aannemersbedrijf Van Roon Asperen. Dit duurt ongeveer 3 weken, overlast voor omwonenden wordt zoveel mogelijk beperkt.