Category Archives: Gemeentelijke Voorlichting

Wmo-cliëntervaringsonderzoek

LINGEWAAL – Voor diverse ondersteuningsvragen kunt u terecht bij het Wmo-loket. Bijvoorbeeld om dagbesteding, individuele begeleiding, huishoudelijke hulp, aangepast vervoer of aanpassing van de woning aan te vragen. Er vindt regelmatig onderzoek plaats naar de effectiviteit van deze maatschappelijke dienstverlening. Dit zorgt ervoor dat de geboden hulp zo goed mogelijk wordt afgestemd op uw hulpvraag. Het Wmo-cliëntervaringsonderzoek over 2015 laat positieve resultaten zien. Meer info op de website.

Goede ideeen

LINGEWAAL – Dinsdagavond 14 februari was in het MFA in Heukelum een beeldvormende avond over kunst, cultuur en erfgoed in Lingewaal. Het doel was om samen met inwoners na te denken over het nieuw te vormen beleid. Het was een vruchtbare avond. Ruim 30 enthousiaste inwoners dachten mee en dat leverde veel ideeën op. Een greep uit de ideeën die naar voren kwamen tijdens deze avond: Kunst, cultuur en erfgoed beleven met elkaar. Onder meer door historische verhalen te vertellen over monumenten en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Kunst laten adopteren door ondernemers, zodat ze onderhouden blijven. Ontwikkelingen binnen kunst, cultuur en erfgoed aan elkaar verbinden. Bijvoorbeeld door informatie uit te wisselen en verbinding te zoeken tussen historische verenigingen en verschillende culturen. Ruimte voor inwoners om initiatieven te ontplooien. Denk aan het oprichten van een cultureel platform of een comité voor de Open Monumentendag.

Stempassen

LINGEWAAL – Op 15 maart 2017 zijn Tweede Kamer verkiezingen. Uiterlijk 1 maart 2017 moeten de stempassen in bezit van de kiezers zijn. Op 21 februari 2017 worden de stempassen in Lingewaal bezorgd. Heeft u na 1 maart geen stempas ontvangen? Neem dan contact op met het team verkiezingen van afdeling Burgerzaken via 0345 – 63 40 00.

Bewonersavond Achter de Pijp

LEERDAM – Woont u Achter de Pijp? Dan bent u van harte uitgenodigd voor de derde bewonersavond rond dit grote project op dinsdag 7 maart om 19.00 uur in cultureel centrum Het Dak, Tiendweg 9 in Leerdam.  Wij willen u graag informeren over de stand van zaken en natuurlijk samen met u kijken naar de schetsen die we maakten op basis van uw inbreng tijdens de eerdere avonden.

Fairtrade gemeente

LEERDAM – Tijdens een drukbezochte feestavond op donderdag 16 februari nam scheidend wethouder duurzaamheid Wim van der Leij de titel Fairtrade Gemeente in ontvangst. Jochum Veerman gaf hem namens Fairtrade Nederland het welbekende bord. En daarmee is Leerdam officieel Fairtrade Gemeente. Jochum Veerman sprak zijn waardering en complimenten uit voor het vele werk dat de werkgroep fairtrade van het Team2015 heeft verzet om de titel te behalen. Hij noemde de vele activiteiten omvaandacht te vragen voor een eerlijke beloning voor boeren en de afschaffing van kinderarbeid in ontwikkelingslanden. Wim van der Leij sprak zijn dank en bewondering uit voor de grote inzet van Team2015 om anderen mee te krijgen in de race om de titel. Een gemeente kan deze titel alleen krijgen als bedrijven, scholen en maatschappelijke organisaties willen meedoen. Transfer Solutions is uitgeroepen tot fairtrade ondernemer 2016. Een mooie onderscheiding voor een bedrijf.

Boek Joods Leerdam

LEERDAM – Afgelopen week heeft schrijver Teunis Blom het eerste exemplaar van zijn boek ‘Joods Leerdam, Vier eeuwen joodse geschiedenis’ overhandigd aan burgemeester Bruinsma in het stadskantoor. Het boek is het vijftiende deel in de Historische Reeks Leerdam. ‘Joods Leerdam, vier eeuwen joodse geschiedenis’ vertelt het verhaal over de joodse inwoners van Leerdam. Een interessant en opval- lend verhaal. In het boek is niet alleen feitelijke informatie verwerkt wat archiefonderzoek heeft opgeleverd. 

Ruimen grafkelders

LEERDAM – Om het begraven in algemene grafkelders op de begraafplaats Tiendweg ook in de toekomst als mogelijkheid te behouden, is het van belang dat er steeds voldoende ruimte beschikbaar is op de begraafplaats. Op dit moment is deze ruimte er niet voldoende. Daarom gaat de gemeente vanaf september 2017 de algemene graven AGK-G-157 t/m AGK-G-190 ruimen. Van deze graven is de wettelijke grafrusttermijn van tien jaar verstreken. Bij het ruimen of herbegraven van stoffelijke resten spelen emoties een grote rol. De gemeente bereidt daarom de werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk voor. Bij een grafruiming haalt de gemeente de eventueel aanwezige gedenktekens van het graf af. Nabestaanden mogen deze gedenktekens houden en krijgen dus de mogelijkheid om deze in de maanden voorafgaand aan de ruiming op te halen. De stoffelijke resten in het graf worden in principe geruimd, maar nabestaanden kunnen deze bij de ruiming ook apart laten houden. Info 0345 – 636 190.

Veilig Wonen Krant

ZEDERIK – Half april verschijnt de Veilig Wonen themakrant van de gemeente Zederik. Deze krant bevat informatie over buurtpreventie, sociale veiligheid (burenruzies), inbraakpreventie / internetpreventie, langer veilig zelfstandig wonen voor ouderen, jeugd en veiligheid, sociaal loket, veiligheidsbeleid, dementievriendelijke gemeente. De krant wordt half april huis-aan-huis verspreid in de gemeente Zederik met weekblad Het Kontakt. De gemeente werkt samen met ETT Media. Zij verzorgen de advertenties en de verdere productie en verspreiding van de krant. ETT Media benaderd momenteel bedrijven en organisaties met de vraag of zij willen adverteren in de themakrant Veilig Wonen Zederik. U kunt ook zelf contact opnemen met ETT Media voor een advertentie via telefoonnummer (050) 313 76 00.

Buurtbus zoekt vrijwilligers

ZEDERIK – De Buurtbus in Zederik zoekt enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om als chauffeur te werken en er voor te zorgen dat onze inwoners kunnen rekenen op vervoer. U kunt al meedoen als u: 2 uur in de week beschikbaar bent en beschikt over een rijbewijs B (personenauto). De indeling van de rijtijden wordt altijd in overleg met de chauffeur gemaakt. In Zederik en omgeving rijdt de Buurtbus (lijn 703) volgens een vaste dienstregeling door Ameide, Meerkerk, Leerbroek, Leerdam, Schoonrewoerd, Hei- en Boeicop en Lexmond. In de bus kunnen maximaal 8 passagiers mee. Wilt u zich aanmelden als chauffeur of wilt u meer informatie over vrijwilligerswerk voor de Buurtbus, neemt u dan contact op met de heer Borgstijn, telefoon (0183) 35 13 29.

Verder als fractie Gros

LEERDAM – Nico Gros heeft per direct besloten uit de fractie van VHL lokaal te stappen en verder te gaan als fractie Gros. Aanleiding voor dit besluit zijn de verschillen van inzicht tussen Nico Gros en de rest van de fractie. Met dit besluit komt het aantal fracties in de gemeenteraad op 7.