Nieuwe vertrouwenspersoon

ZEDERIK – Sinds kort is mevrouw Ine van Doornmalen de nieuwe vertrouwenspersoon voor de Wmo. Zij is benoemd door de 6 gemeenten in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, waaronder Zederik. De vertrouwenspersoon Wmo is onafhankelijk en staat u bij met informatie en advies. Ook kan zij bij conflicten en meningsverschillen bemiddelen tussen u en de gemeente. Het gesprek met de vertrouwenspersoon is strikt vertrouwelijk, u geeft zelf aan welke informatie zij mag doorgeven aan anderen.

U kunt gratis gebruik maken van de vertrouwenspersoon. U kunt bij de vertrouwenspersoon ook terecht met vragen, twijfels of klachten over uw Wmo-aanvraag. Ook als u het niet eens bent met het besluit over uw aanvraag kunt u contact met haar opnemen. De vertrouwenspersoon Wmo kunt u alleen benaderen in verband met Wmo-aanvragen. Ine van Doornmalen Telefoon: (06) 400 411 89 of bij geen gehoor (06) 401 498 21. E-mail: i.vandoornmalen@hetlsr.nl

Permalink

Comments are closed.