Onderwijspartners tekenen Convenant

LINGEWAAL – Op dinsdag 27 juni hebben de onderwijspartners van Lingewaal een VVE-Convenant ondertekend. Onderwijs- stichtingen Logos en O2A5, Peuteropvangorganisaties de Kinderkamer, SKCN en De Hummeltjeshoeve, het Sociaal Team Lingewaal, het Consultatiebureau én de gemeente zelf zetten hun handtekening onder afspraken over voor- en vroegschoolse educatie. De partners gaan zich inzetten voor een goede doorstroom tussen peuteropvang en het primair onderwijs en een goede opvang van zorgkinderen.

Permalink

Comments are closed.