Transmurale zorgbrug

STREEK – Kwetsbare ouderen goed in beeld krijgen zodat de overgang van het ziekenhuis naar huis nog beter verloopt. Met uiteindelijk het beperken van functieverlies, heropnames en overlijden. Dat is het doel van de pilot ‘Transmurale zorgbrug’ die onlangs succesvol is afgerond binnen Rivas. Deze wordt nu verder uitgerold in het Beatrixziekenhuis. Veelal concentreert de zorg voor ouderen in het ziekenhuis zich op de aandoening waarvoor de patiënt is opgenomen en te weinig op andere (potentiele) problemen. Aandacht voor aspecten als voeding, medicatiegebruik en mobiliteit is echter net zo belangrijk om patiënten ook thuis goed te kunnen begeleiden en vermijdbaar functieverlies tegen te gaan. Patiënten zijn erg tevreden, onder andere omdat zij tijdens het gesprek op de afdeling al de gelegenheid krijgen om vragen te stellen aan alle betrokkenen.

Permalink

Comments are closed.